logo

تحقیق و توسعه

Print Friendly

تحقیق و توسعه مقوله‌ای است که در جوامع پیشرفته هزینه‌های هنگفتی برای آن صرف می‌شود و امروزه اکثر صاحب‌نظران معتقدند وجه تمایز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نحوه نگرش این کشورها به تحقیق، مقدمات و ابزارهای آن می‌باشد. تحقیق در صنایع دارای اهمیتی است که میزان توسعه یافتگی هر صنعت، کاملاً به میزان سرمایه‌گذاری در امر تحقیقات آن وابسته می‌باشد. این وضعیت در کشور ما حساس‌تر است چرا که علیرغم شرایط اقلیمی مناسب، وجود ذخایر عظیم انواع کانی‌ها، انرژی و نیروی کار ارزان، اغلب صنایع ما هنوز به حد توسعه یافتگی دست نیافته‌اند و لزوم تحقیق در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرکز تحقیق و توسعه گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران به عنوان متولی علم و تکنولوژی در صنایع معدنی به ویژه صنعت سرب و روی همواره در راستای تحقق رسالت این گروه گامهای مؤثری برداشته و از هیچ تلاشی در جهت احیای پتانسیل‌های این صنعت فروگذار نبوده است. این مرکز با استفاده از اندیشمندان و عالمان این صنعت و تکیه بر متخصصین و دانشجویان جوان، امروز افتخار دارد تا اعلام نماید که توانایی حل و فصل مشکلات فنی و مهندسی صنعت سرب و روی را داراست و در این مسیر حمایت و همکاری خویش را در جهت تحقق ایده‌های صاحبان اندیشه و محققین این صنعت اعلام می‌دارد.

به دنبال افتتاح مرکز در سال 1383 و متعاقباً استقرار این فعالیتها در شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) ، فعالیتهای تحقیقاتی زیر صورت گرفته است.

تولید 5.567 کیلوگرم ورق کاتد روی

تدوین دستورالعمل‌ها، جداول و برنامه‌ریزی جهت کنترل تولید

تولید BZS و فرآوری کاتد روی از فیلتر کیک لیچینگ

طراحی و توسعه خط تولید فعلی از 300 به 1300 کیلوگرم در روز

عقد قرارداد خرید ترانس ـ رکتیفایر

تجهیز آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی

تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی

ارتقاء آزمایشگاه آنالیز دستگاهی به سمت ارائه خدمات استاندارد و مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

انجام بیش از 6000 آنالیز عنصری (نمونه های جامد و محلول)

تدوین و جمع آوری روشهای استاندارد آنالیز مواد

ارائه خدمات به مراجعین و شرکتهای گروه

پیگیری جهت استقرار ایزو 17025 و تأیید صلاحیت آزمایشگاه از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ایجاد زیرساختها، امکانات و تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و تحقیقاتی

تدوین بیش از دهها گزارش و مقالات مهندسی و تحقیقاتی و حضور در مجامع بین المللی

همکاری با دانشگاههای زنجان، آزاد اسلامی واحد زنجان، صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، آزاد اسلامی واحد جنوب، آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، علم و صنعت ایران و دیگر موسسات علمی و تحقیقاتی

همکاری با سازمان‌های ایمیدرو، ایدرو، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، سازمان صنایع و معادن استان زنجان و سایر سازمانهای مربوطه

قرارداد استقرارIMS وHSE برای شرکت مادر

طراحی و تدوین نرم‌افزار مدیریت تولید، فرآیند و هزینه‌های تولید روی

تدوین تکنولوژی بازیابی سرب و روی از فیلتر کیک لیچینگ در شرکت ملی سرب و روی ایران

بررسی فنی و اقتصادی احداث واحد تولید کادمیم در شرکت ملی سرب و روی ایران

تدوین تکنولوژی بازیابی روی از منابع کم عیار در شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

تدوین تکنولوژی بازیابی منگنز و تولید نمک‌های منگنز در شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

بررسی وضعیت زیست محیطی گروه و استقرار ایزوها