شرکت تولید روی بندرعباس

مدیرعامل: غلامرضا رفیعی

آدرس: تهران – خیابان مطهری – خیابان ترکمنستان – نبش کوچه زریر – پلاک 15 واحد 6 کد پستی 1565613115

تلفن: 88415594-021

فکس: 88449493-021

وب سایت: www.bzpc.ir

ایمیل: info@bzpc.ir

موضوع فعالیت و خدمات قابل ارائه:

مطابق ماده 2 اساسنامه شرکت تولید روی بندر عباس ( سهامی خاص ) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر میباشد

الف- استخراج و استحصال از معادن کشور به منظور تهیه مواد معدنی فلزات غیر آهنی

ب- احداث کارخانجات به منظور فراوری کاییهای مربوط تا مرحله تهیه فلزات نظیر مس سرب و روی و آلیاژها و ترکیبات فرعی فلزات و بهره برداری از آن

ج- واردات و صادرات و حق العمل کاری و خرید و فروش مواد و محصولات

د- سرمایه گذاری در سایر شرکتها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی

تاریخچه تاسیس و فعالیت:

شرکت تولید روی بندر عباس ( سهامی خاص ) به شناسنامه ملی 1080000606618 در تاریخ 28 اسفند1376  به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 3249 مورخ 28 اسفند 1376 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بندر عباس به ثبت رسیده است.

به موجب پروانه بهره برداری شماره 400/13606 مورخ  1 آبان 1377 که توسط وزارت معادن و فلزان صادر شده بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 12000 تن شمش روی در سال در تاریخ 1 اسفند 1378 آغاز شده است پروانه دائم بهره برداری به شماره 13151/13 در تاریخ 24 شهریور 1389 صادر شده است با افزایش ظرفیت تولید کارخانه به 18000 تن در سال پروانه جدید بهره برداری به شماره 13/22181 در تاریخ 29 بهمن 1390 صادر گردید.