شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی

مدیر عامل: سعید ولدیانلو

موضوع فعالیت و خدمات قابل ارائه:

خرید و فروش، صادرات و واردات کالاها و سایر فعالیتهای مجاز بازرگانی، و در سالهای اخیر خرید و فروش شمش روی و تامین مواد اولیه شرکت های گروه توسعه معادن روی ایران می باشد.

آدرس: خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان – پلاک 15 واحد 1

تلفن: 4-88542380-021
فکس: 88542375-021
کدپستی: 1565613115
وب سایت: www.zidcc.ir

پست الکترونیک: info@zidcc.ir

تاریخچه تاسیس و فعالیت : شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی با سرمایه 50 میلیارد ریال جهت تمرکز فعالیت بازرگانی گره توسعه معادن روی ایران در سال 1379 تاسیس شده است. ماموریت این شرکت حفظ و گسترش بازار محصولات گروه در بازارهای داخلی و خارجی است.