logo

سرمایه‌‌گذاری اندیشه محوران

Print Friendly

معرفی

شرکت اندیشه محوران درتاریخ 31 شهریور 1377 تحت عنوان شرکت به کارسهام زنجان و با هدف خرید و فروش سهام شرکت توسعه معادن روی ایران و نیز اداره امور سهام شرکت اصلی تأسیس گردید. در سال 1380 و به دنبال پذیرش شرکت مادر در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، شرکت به کار سهام با تغییر نام، فعالیت‌های خود را به عنوان یک شرکت سرمایه ‌گذاری ادامه داد. در آذر ماه 1381 نام شرکت به سرمایه‌گذاری اندیشه مهتر تغییر یافت و عمده فعالیت شرکت در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران متمرکز گردید. کاهش بازده بازار سرمایه در سال 1383 ومحدودیت سرمایه و منابع شرکت موجب شد فعالیت شرکت درهمان سال به طور کامل متوقف شود. فعالیت‌های شرکت در سال 1384 از سرگرفته شد و نام شرکت نیز به شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران تغییر یافت.

موضوع فعالیت اصلی شرکت

 • خریدوفروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر شرکت‌ها.
 • خرید و فروش اوراق مشارکت، خرید و فروش سایر اوراق بهادار،
 • مشارکت و سرمایه‌گذاری در انواع شرکت‌ها، مؤسسات، طرح‌ها و پروژه‌ها.
 • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، مؤسسات مالی اعتباری، صندوق‌هایقرض‌الحسنه و شرکت‌های بیمه اعم از داخلی و خارجی در کلیه موارد فوق.
 • اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی.

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 50 میلیون ریال منقسم به سهام 10.000 ریالی با نام تمام پرداخت شده بوده که طی پنج مرحله تا پایان سال 1392 به مبلغ 200 میلیارد ریال منقسم به سهام 10.000 ریالی با نام تمام پرداخت شده بالغ گردیده است.

چشم انداز، ماموریت، اهداف و راهبردها

 • قرارگرفتن در رأس هرم تصمیم‌گیری جهت انجام پرو‍ژه‌های سرمایه‌گذاری گروه و مرجعیت جهت ارایه خدمات مشاوره سرمایه گذاری برای سایرین .
 • در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار و ورود به سایر گروههای صنایع بازار سرمایه باتوجه به شرایط محیطی و براساس استراتژی ها تعیین شده .
 • گسترش فعالیت‌ها در ارایه محصولات و خدمات جدید و مشارکت با دیگر مجموعه‌ها در تأسیس و اداره مؤسسات اقتصادی در حوزه بازار پول و سرمایه .
 • همکاری برای تقویت شرکت‌های بورسی گروه و زمینه سازی جهت ورود بقیه شرکتهای گروه به بورس و فرابورس .
 • ورود به بازار سرمایه بعنوان یک شرکت بورسی.
 • برقراری ارتباط یا سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بستر سازی برای تأمین مالی شرکت‌های گروه
 • استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی شرکت‌های گروه در بازار سرمایه کشور و یا خارج از کشور