logo
  • دسامبر 16, 2020

شرکت آلفا ماشین پویا پیش گام در تولید ماشین آلات صنایع معدنی و فرآوری

این شرکت در حال حاضر چندین پروژه از جمله 17 دستگاه فیلتر پرس که هفت دستگاه آن متعلق به شرکت ملی سرب و روی ایران و 6 دستگاه آن متعلق به شرکت ذوب روی بافق است را در دست اجرا دارد و فرآیند بازرسی و تایید کیفی خروج دستگاه های شرکت بافق انجام پذیرفته و آماده ترخیص می باشد.