logo
  • نوامبر 14, 2020

آغاز عملیات اجرایی دپوی پسماند کارخانه تولید روی بندرعباس

این پروژه شامل 14000 تن خاکبرداری،  18000 مترمربع تسطیح  و هم چنین  زیرسازی با مصالح سنگی از نوع ساب بیس به مقدار15500 تن می باشد. این پروژه پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی شده و از این جهت اهمیت دارد که با آزادسازی حجم دپوی داخل کارخانه محدودیت افزایش ظرفیت تولید BZS بر طرف خواهد شد.