logo
  • سپتامبر 19, 2020

بازتاب گسترده پیشرفت های اخیر شرکت کالسیمین در رسانه ها

در هفته ای که گذشت خبرگزاری ها و رسانه های مختلف مطرح در کشور به ابعاد مختلف پیشرفت های اخیر شرکت کالسیمین پرداختند.
افتتاح پروژه های مختلف در شرکت و افزایش چشمگیر تولید در سایه تحریم های سنگین و شرایط ویژه کرونایی از جمله نکاتی بوده که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

♦️روزنامه سراسری صمت: کالسیمین در مسیر تحقق شعار جهش تولید

♦️خبرگزاری ایرنا: حرکت شرکت کالسیمین روی ریل جهش تولید در سایه سنگین تحریم ها

♦️خبرگزاری ایسنا: کالسیمین؛ سیمینی در دل خاک زنجان

♦️خبرگزاری مهر: شرکت کالسیمین با 95 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند.

♦️خبرگزاری بازار: شرکت کالسیمین روزانه در حدود 103 تن شمش روی تولید می کند