logo
  • سپتامبر 15, 2020

بازدید مدیران خبرگزاری ها و اصحاب رسانه از شرکت کالسیمین

در این بازدید که مدیران خبرگزاری های فارس، ایرنا، ایسنا، مهر و نمایندگان روزنامه سمت و مردم نو حضور داشتند پس از بازدید از خطوط تولید و در جریان قرار گرفتن از وضعیت بسیار مطلوب شرکت نشستی با حضور جناب آقای مهندس محمدخانی نائب رئیس هیئت مدیره هلدینگ و جناب آقای مهندس فرشاد صبری مدیر عامل شرکت به منظور پاسخ به سوالات برگزار شد.