logo
  • سپتامبر 9, 2020

بازدید جناب آقای سید احمدی، مدیر کل گمرک استان زنجان و هیئت همراه از شرکت صنعت روی زنگان

جناب آقای سید احمدی، مدیر کل گمرک استان زنجان و هیئت همراه در راستای حمایت گمرک از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات گمرکی آنها، از شرکت صنعت روی زنگان بازدید فرمودند.

در طی این بازدید فرایند استحصال روی از خاک معدنی وارداتی برای هیئت گمرکی در طی بازدید از محل کارخانه توضیح داده شد.

گفتنی است در این بازدید مدیران عامل برخی از شرکت های هلدینگ توسعه معادن روی ایران نیز حضور داشتند و پیشنهادهای این شرکت ها توسط هیات گمرکی بررسی و جناب آقای سید احمدی بسته های حمایتی گمرک را جهت حمایت از صنعت سرب و روی به حاضرین در جلسه ارائه فرمودند، که مورد استقبال مدیران عامل شرکت ها قرار گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی گمرک زنجان