logo
  • 4 اسفند, 1396

بازدید دکتر اردشیر سعد محمدی از غرفه هلدینگ توسعه معادن روی ایران

روزسوم نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران روز شلوغ و پرکاری بود .
به گزارش روابط عمومی هلدینگ توسعه معادن روی ایران دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران ضمن بازدید از غرفه هلدینگ نشست صمیمی و دوستانه ای نیز با کارشناسان شرکت های تابعه حاضر درغرفه داشت .
دکتر سعد محمدی که به تازگی به عنوان عضوموظف هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز منصوب گردیده است ضمن مطلوب خواندن وضعیت هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه از سودسالیانه خوب این شرکت در پایان سال خبر داد و افزود الحمدالله با برنامه ریزی های انجام گرفته و همت همه همکاران و لطف خدا ، امسال سود خوبی در انتظار سهامداران هلدینگ خواهد بود .
دکتر سعد محمدی با اشاره به قیمت سهم شرکتهای هلدینگ در بازار سرمایه خاطر نشان کرد ، قیمت سهم شرکت ها از زمان حضور بنده تا امروز رشد خوبی داشته تا جایی که قیمت سهم شرکت مادر در حدود 4 برابر و رشد قیمت شرکت های کالسیمین و فراوری بسیار چشمگیر می باشد.
مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران با اشاره به پروژه های انجام گرفته و در دست اقدام هلدینگ اضافه نمود در صورت انجام این پروژه ها روزهای بسیار خوبی در پیش روی هلدینگ و سهامداران آن خواهد بود.