معارفه مدیرعامل جدید شرکت کاتالیست پارسیان

Banner

معارفه مدیرعامل جدید شرکت کاتالیست پارسیان

مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت کاتالیست پارسیان در روز سه شنبه 9 آبان 1402 در محل شرکت برگزار گردید.

در این مراسم طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس محمدخانی رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران، آقای مهندس غلامی به عنوان مدیرعامل شرکت کاتالیست پارسیان منصوب شدند.
ایشان پیش از این مدیر کارخانه شرکت کاتالیست پارسیان بودند.