مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1401/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعت روی زنگان

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1401/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعت روی زنگان

روز شنبه مورخ 1402/04/17 عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 و مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 17 در محل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي با حضور اکثريت سهامداران (بیش از 67 درصد) و همزمان بصورت آنلاين برگزار گرديد . پس از تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، بر اساس راي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقاي مهندس فرشاد صبری را به عنوان رييس مجمع و آقايان مهندس نوروز لقماني شهميري و مهندس رامتین قسمتی به عنوان ناظرين مجمع و آقاي دکتر حسن احمديان(مدیرعامل) را به عنوان منشي مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس قانوني شرکت نسبت به موارد ذيل تصميم گيري شد. 1. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 1401/12/29 و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت. 2. موسسه حسابرسي کوشا منش به‌ عنوان بازرس قانوني و حسابرس شرکت و هوشيار ممیز به‌عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديد. 3. روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد. 4. سود قابل تخصيص ، 300 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب قرار گرفت . 5. پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف در سال 1402، مبلغ 25 میلیون ريال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد. 6. حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1402 ، به صورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه 20 میلیون ريال تعيين شد. 7. پاداش هيئت مديره 900 میلیون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت . 8. هزینه های مسئولیت اجتماعی 1000 میلیون ریال تعیین شد. 9. اعضاي هيئت مديره به قرار ذير بمدت 2 سال انتخاب شدند:
🔹 شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام)
🔹 شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص)
🔹 شركت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)
🔹 شركت كالسيمين (سهامي عام)
🔹 شركت توليد روي بندرعباس (سهامي خاص)
تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار تصویب شد جلسه رأس ساعت 17:30 خاتمه يافت.