انتخاب خانه بهداشت کارگری شرکت ذوب و احیای روی قشم به عنوان خانه بهداشت برتر ملی در سال 1401

Banner

انتخاب خانه بهداشت کارگری شرکت ذوب و احیای روی قشم به عنوان خانه بهداشت برتر ملی در سال 1401

انتخاب خانه بهداشت کارگری شرکت ذوب و احیای روی قشم به عنوان خانه بهداشت برتر ملی در سال 1401 در مراسم سیزدهمین جشنواره ملی تجلیل از کارفرمایان سلامت محور، خانه‌های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانه بهداشت کارگری شرکت ذوب و احیای روی قشم به عنوان خانه بهداشت برتر ملی در سال 1401 انتخاب شد. پیش از این نیز شرکت توانسته بود به عنوان خانه بهداشت کارگر برتر استان هرمزگان و کارشناس برتر HSE شهرستان قشم نیز معرفی شود.