تقدیر از کارگران شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

Banner

تقدیر از کارگران شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

مراسم ویژه روز کارگر با هدف تقدیر از زحمات کارگران نمونه سال 1401 در تاریخ 11 اردیبهشت 1402 در شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با حضور فرماندار ماهنشان، امام جمعه دندی و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد.