قهرمانی آقای سعید حقی از کارکنان شرکت صنعت روی زنگان در مسابقات انتخابی تیم ملی پرس سینه ایران

Banner

قهرمانی آقای سعید حقی از کارکنان شرکت صنعت روی زنگان در مسابقات انتخابی تیم ملی پرس سینه ایران

مسابقات پرس سینه با لوازم و بدون لوازم انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات آسیایی 2023 امارات در همه رده‌های سنی به میزبانی استان زنجان برگزار گردید.

در این رویداد آقای سعید حقی موفق به کسب مقام اول وزن 83 کیلوگرم در رده پیشکسوتان شد.

ایشان از کارکنان پرتلاش و زحمت کش شرکت صنعت روی زنگان می باشند.