آیین سپاس از کارگران شرکت صنعت روی زنگان

Banner

آیین سپاس از کارگران شرکت صنعت روی زنگان

به مناسبت بزرگداشت هفته کار و کارگر، مراسمی روز یکشنبه مورخ 1401/02/18، با حضور مدیران، روسا و سرپرستان و جمعی از کارگران در محل سالن غذاخوری جدید شرکت صنعت روی زنگان برگزار گردید.
مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر احمدیان ضمن تبریک هفته کار و کارگر قدردردانی و سپاس از کلیه پرسنل خدوم شرکت، به تبیین شعار سال و سیاست های شرکت در سال 1401 پرداختند. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت افزایش سهم دانش فناوری و تجربه در امر تولید، بیان داشتند: دانش بنیان شدن تولید یعنی دانشی شدن و بکارگیری مهارت ها در کارهای روزمره تولید که باعث افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در کلیه خطوط خدماتی و تولیدی شرکت می گردد که در پی آن منجر به اشتغال زایی و درآمدآفرینی شرکت و در نهایت موجب تغییر در سفره معیشت مردم خواهد شد.
در پایان نیز از 11 نفر از کارگران نمونه شرکت با جوایزی تقدیر به عمل آمد.