معارفه آقای مهندس پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل شرکت آلفا ماشین پویا

Banner

معارفه آقای مهندس پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل شرکت آلفا ماشین پویا

آیین معارفه مدیر عامل جدید شرکت آلفا ماشین پویا برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس پیرمحمدی با حکمی از سوی جناب آقای مهندس محمدخانی رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب گردید.

در این نشست آقای مهندس محمدخانی از خدمات بسیار ارزنده و مساعی فراوان جناب آقای مهندس رفیعی مدیرعامل سابق شرکت قدردانی نمودند.