انتصاب مدیرعامل جدید شرکت اسیدسازان زنجان

Banner

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت اسیدسازان زنجان

در جلسه امروز آقای مهندس ارسطو سلطانی با حکمی از سوی جناب آقای مهندس محمدخانی رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران به عنوان مدیرعامل شرکت اسیدسازان زنجان منصوب شدند.
ایشان پیش از این مدیر مجتمع شرکت ملی سرب و روی ایران بودند.