حضور ویژه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متافوند تبریز

Banner

حضور ویژه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متافوند تبریز

هلدینگ توسعه معادن روی ایران بار دیگر در یک رخداد بزرگ صنعتی و معدنی کشور حضور پیدا کرد.

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی متافوند تبریز فرصتی بود تا هلدینگ توسعه معادن روی ایران با حضور خود به عنوان بزرگترین تولید کننده سرب و روی خاورمیانه جلوه ای از توانمندی های مجموعه را در عرصه صنعت این مرز و بوم به نمایش درآورد.

دیدار با مسئولین کشوری و استانی در کنار حضور مشتریان متنوع از صنایع مختلف بالاخص شرکت های منطقه آذربایجان در غرفه هلدینگ اتفاقی مبارک در این دوره نمایشگاه بود.

هم چنین حضور تعدادی از مدیران و همکاران شرکت های زیر مجموعه، باعث پررونق تر شدن غرفه هلدینگ گردید.