هلدینگ توسعه معادن روی ایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (متافوند) حضور خواهد یافت

Banner

هلدینگ توسعه معادن روی ایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (متافوند) حضور خواهد یافت

هلدینگ توسعه معادن روی ایران با توجه به پیشنهاد واحد روابط عمومی و امور فرهنگی و تایید هیئت مدیره محترم در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (متافوند) تبریز که از تاریخ 6 لغایت 9 تیر برگزار می گردد شرکت خواهد نمود.