logo
  • نوامبر 21, 2020

اهدای خون برای جهانی سالم‌تر

پرسنل شرکت ذوب و احیای روی قشم با اهدای خون خود، به شعار اهدای خون اهدای زندگی تحقق بخشیدند.

پرسنل شرکت ذوب و احیای روی قشم با درک شرایط حساس کنونی و حس مسئولیت پذیری نسبت به هموطنان خود و با توجه به نیاز شدید کشور به واحد‌های خونی با مشارکت 58 نفر به کمک بیماران هموفیلی، تالاسمی و خاص و سایر گروه‌های خونی نیازمند شتافتند.

در این طرح با مشارکت مرکز سلامت و ایمنی کار مجتمع ذوب و احیای روی قشم، اداره کل انتقال خون هرمزگان و شهرستان قشم انجام شد، یک واحد اکیپ سیار خونگیری به محل مجتمع اعزام و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی عملیات خونگیری انجام شد.

اهدای خون موجب دمیدن روحی تازه به نیازمندان بوده و موجب تحکیم حس انساندوستی در شرایط بحرانی و خاص می شود.