logo
  • 27 اردیبهشت, 1399

نشست مسئولین روابط عمومی شرکت های هلدینگ توسعه معادن روی ایران

اولین نشست مسئولین روابط عمومی شرکت های هلدینگ توسعه معادن روی ایران به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه بعد از معرفی حاضرین جهت آشنایی بیش تر، مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی هلدینگ ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از اعتماد مدیریت ارشد هلدینگ و همراهی مدیران محترم عامل در مدت آغاز به کار این واحد، اجرای برنامه های تدوین شده برای دو بخش روابط عمومی و امور فرهنگی را در شرکت خواستار شدند.

آقای وحید اله ورن با اشاره به ضرورت انکار ناپذیر حضور فعال و موثر در فضای مجازی به دریافت اخبار و موارد مرتبط شرکت ها در زمان مناسب تاکید کردند.

هم چنین ایشان با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی در دو لایه ی اجتماعی و مدیریت افکار عمومی و خانواده ی کارکنان به تشریح شیوه نامه اجرایی نمایشگاه محیط زیست، هفته ی فرهنگی سرب و روی و جشنواره کار و کرامت پرداختند.

در این نشست مدیر دفتر زنجان نیز در سخنانی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته به ضرورت وجود واحد روابط عمومی در هلدینگ از ابتدا تا کنون اشاره نمودند.