logo
  • 19 مهر, 1396

بازدید مهندس الهی شکیب از شرکت کالسیمین

img_3310

Print Friendly

مهندس الهی شکیب مدیرعامل شرکت مهر اقتصاد ایرانیان و رییس هیات مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران به همراه دکتر سعد محمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران از شرکت کالسیمین بازدید و از نزدیک با فعالیت های این شرکت 50سال آشنا گردید .

خط تولید فلوتاسیون و کلسیناسیون کارخانه تغلیظ ، واحد محلول سازی ، الکترولیز و ریخته گری کارخانه روی دندی و همچنین واحد BZS  شرکت کالسیمین که به تازگی وارد مدار تولید گردیده و در آستانه افتتاح رسمی توسط مقامات عالی کشوری می باشد از جمله واحد های مورد بازدید مدیرعامل شرکت مهر اقتصاد ایرانیان بود .

گفتنی واحد BZS  شرکت کالسیمین بزرگترین پروژه شرکت در طول پنجاه سال فعالیت آن می باشد که نزدیک به 30میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری گردیده است .

خاطر نشان می سازد شرکت های کاتالیست پارسیان و آلفا ماشین پویا از دیگر شرکت مورد بازدید مهندس الهی شکیب در این سفر بود .