logo
  • 22 مرداد, 1396

مهندس عطاء تفضلی به عنوان مدیر عامل شرکت تولید روی بند عباس منصوب گردید

431836069_283992

Print Friendly

طی مراسمی که با حضور دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران و هیات همراه ایشان برگزار گردید ، مهندس عطاء تفضلی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تولید روی بندرعباس منصوب و از خدمات مهندس علیرضا رضوی تقدیر به عمل آمد .

در این مراسم مهندس رضوی با ارایه گزارشی از دوران مدیریت خود در شرکت تولید روی بندرعباس وضعیت شرکت را مطلوب و روبه رشد ترسیم کرده و اظهار داشت وضعیت انبار شمش مان خوب است ومواد اولیه و خاک هایی که خریداری کرده ایم مقداری درسایت وارد شده و بقیه هم تا 15 شهریور می رسد .

مدیر عامل سابق شرکت تولید روی بندر عباس از سبک مدیریتی دکتر سعدمحمدی که موجب تحرک وپویایی در سیستم می شود نیز تشکر کرده و ازانتصاب مهندس تفضلی که فردی آشنا ولایق در صنعت سرب و روی می باشد نیز تقدیر نمود.

درادامه دکتر سعد محمدی ضمن تشکر از خدمات مهندس رضوی خاطر نشان کرد که برنامه تولید شرکت باید براساس برنامه های پیش بینی شده و تولید بالای 14 هزار تن پیش برود و تکمیل زنجیره تولید و افزایش آن نیز درشرکت  ضروری میباشد

آموزش نیروی انسانی برای ارتقاءکیفیت تولیدوانضباط مالی در چارچوب اساس نامه ها و آیین نامه ها از جمله مواردی بود که مدیرعامل هلدینگ به آنها تاکید کرده و اظهار داشت گزارش های سه و شش ماهه باید طبق برنامه به شرکت کالسیمین و هلدینگ جهت ارایه به سازمان بورس ارایه گردد تا مشکلات حقوقی پیش نیاید .

دکتر سعد محمدی در پایان ضمن آرزوی موفقیت به مهندس تفضلی و کلیه عوامل  شرکت تولید روی بندر عباس خاطر نشان کرد که حمایت مادی و معنوی از شرکت های گروه سرلوحه جهت گیری ها و فعالیت ها ی ما در هلدینگ می باشد.

درادامه متن حکم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید شرکت تولید روی بندر عباس توسط مدیریت بازرسی هلدینگ قرائت و توسط دکتر سعدمحمدی اهداءگردید.

گفتنی است  مهندس تفضلی  پیش از این مدیر بازرگانی شرکت کالسیمین بودو عضو هیات مدیره شرکت صنعت روی زنگان  نیز میباشد.