logo
  • 21 خرداد, 1396

در هلدینگ توسعه معادن روی ایران محقق گردید؛ بیش از یکصد و هفتاد میلیارد تومان سود

photo5836733665206446175

Print Friendly

مجامع شانزده گانه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران که از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده بود با برگزاری مجمع شرکت کالسیمین در 1396/3/10 به پایان رسید و در مجموع 1/744/722میلیون ریال سود برای فعالیت های سال 1395 هلدینگ ثبت گردید .

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توسعه معادن روی ایران از مجموع رقم 712 / 744/ 1 میلیون ریال سود ثبت شده بنابر تصمیم مجامع 690/300 میلیون ریال مقرر به پرداخت سود به سهامداران گردیده است .

ثبت سود یک میلیارد و هفتصد میلیونی هلدینگ توسعه معادن روی ایران  در حالی در سال 1395 انجام گرفت که این رقم نسبت به سال 1394 رشد چشم گیر و قابل توجهی داشت .

برنامه ریزی های دقیق مدیریتی در هلدینگ ، تغییرات به هنگام مدیریت شرکت ها ، کنترل هزینه ها ، افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید ،  تامین به موقع مواد اولیه و ماده معدنی و توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت و انجام پروژه های مختلف از جمله عوامل موفقیت هلدینگ توسعه معادن روی ایران در سال 1395 به شمار می رود .

گفتنی است مجمع شرکت توسعه معادن روی ایران به عنوان شرکت مادر هلدینگ در 30 خرداد ماه برگزار خواهد شد که با برگزاری آن پرونده فعالیت موفق آمیز هلدینگ در سال 1395 بسته می شود و امید می رود سال 1396 بسیار موفق تر و پر سودتر از سال 1395 باشد .